Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.blaskizpolski.pl (dalej: „Serwis”), administrowanej przez Administratora Danych Osobowych – Darię Bladziak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BLASKI Z POLSKI DARIA BLADZIAK, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Janowcu Wielkopolskim (88-430), przy ulicy Brzozowej 10, posiadającą numer NIP: 5621782705 (dalej: „Administrator”, „ADO”).

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

I. System ochrony danych osobowych

ADO wdraża wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Do najważniejszych elementów zastosowanego przez Administratora systemu ochrony danych osobowych należą:

1. Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy komputerem Użytkownika, a Serwisem jest szyfrowana.

2. Ograniczenie przetwarzanych w Serwisie danych osobowych Użytkowników wyłącznie do informacji niezbędnych oraz ich przetwarzanie przez możliwie najkrótszy czas.

3. Zapewnienie dostępu do danych osobowych Użytkowników wyłącznie osobom wyraźnie upoważnionym przez ADO i przeszkolonym w zakresie ochrony danych osobowych.

II. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji Administrator prosi o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Serwisie dzięki czemu Użytkownik nie musi przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany Użytkownik po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usuwać (całkowicie lub częściowo) dane z Serwisu.

W trakcie rejestracji Administrator prosi o podanie danych osobowych obejmujących:

1. Imię i nazwisko – dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży oraz zaadresowania przesyłki;

2. adres – dane niezbędne do zaadresowania przesyłki;

3. adres e-mail – dane niezbędne do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z Serwisu oraz realizacją zamówień;

4. numer telefonu – dane niezbędne do komunikacji związanej z realizacją zamówień oraz w przypadku wyboru niektórych metod dostawy.

Zakładając konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda może być w każdym wypadku cofnięta poprzez usunięcie konta.

Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, ich wskazanie jest jednak niezbędne do założenia konta oraz korzystania z oferowanych Użytkownikowi w związku z jego prowadzeniem funkcjonalności.

Dane osobowe Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane maksymalnie do czasu wycofania wyrażonej przez niego zgody.

B. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia Administrator prosi o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników pobierane są automatycznie z prowadzonego dla nich w Serwisie konta.

Przy składaniu zamówienia Administrator prosi o podanie danych osobowych obejmujących:

1. imię i nazwisko – dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży oraz zaadresowania przesyłki;

2. firma (opcjonalnie) – dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży oraz zaadresowania przesyłki;

3. adres – dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży oraz zaadresowania przesyłki (w przypadku wyboru niektórych metod dostawy podanie danych adresowych nie jest konieczne);

4. adres e-mail – dane niezbędne do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

5. numer telefonu – dane niezbędne do komunikacji związanej z realizacją zamówienia oraz w przypadku wyboru niektórych metod dostawy.

Użytkownikowi podczas składania zamówienia przysługuje możliwość wyboru dostawy na adres inny, aniżeli ten wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia. W takim wypadku konieczne jest wskazanie dodatkowo danych obejmujących:

1. imię i nazwisko (opcjonalnie firma) – dane niezbędne do zaadresowania przesyłki;

2. adres – dane niezbędne do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – dane niezbędne w przypadku wyboru niektórych metod dostawy.

Użytkownik korzystający z opcji wystawienia dokumentu sprzedaży na dane inne, aniżeli te wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia wskazuje dodatkowo dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży obejmujące:

1. imię i nazwisko,

2. firmę (opcjonalnie),

3. adres.

Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji zawartej przez Administratora z Użytkownikiem umowy sprzedaży.

Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, ich wskazanie jest jednak niezbędne dla realizacji złożonego zamówienia.

Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla celowego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, z uwzględnieniem minimalnych terminów ich przechowywania wynikających z obowiązujących przepisów prawa (w zależności od tego, który termin jest dłuższy).

C. Newsletter

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez Administratora dla celów realizacji subskrypcji newslettera obejmują ich adresy e-mail.

Dane Użytkowników przetwarzane są w tym przypadku na podstawie wyrażonej przez nich zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Wyrażona zgoda może być w każdej chwili wycofana w ramach indywidualnego konta Użytkownika lub poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, ich wskazanie jest jednak niezbędne dla prawidłowej realizacji subskrypcji.

Dane osobowe Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane maksymalnie do czasu wycofania wyrażonej zgody.

D. Formularz kontaktowy

Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne informacje umieszczone przez Użytkownika w treści kierowanego za pośrednictwem formularza zapytania, przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez niego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Wyrażenie zgody następuje poprzez skierowanie zapytania do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Wyrażona zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: blaskishop@gmail.com .

Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, ich wskazanie jest jednak niezbędne w celu umożliwienia Administratorowi udzielenia odpowiedzi na skierowane za pośrednictwem formularza zapytanie.

Dane osobowe Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane maksymalnie do czasu wycofania wyrażonej zgody, nie dłużej jednak niż do czasu zakończenia komunikacji wywołanej skierowanym do Administratora zapytaniem.

E. Reklamacje

W związku z realizacją umowy sprzedaży Użytkownicy mają możliwość złożenia reklamacji za pośrednictwem umieszczonego w Serwisie formularza reklamacji. W celu rozpatrzenia złożonej reklamacji Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail, adres, firmę (opcjonalnie) oraz inne dane osobowe, wskazane przez Użytkownika w treści zgłoszenia reklamacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu reklamacyjnego jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. realizacja zawartej umowy sprzedaży (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w przypadku konsumentów).

Dane osobowe Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane maksymalnie przez czas niezbędny dla celowego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

F. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane osobowe Użytkowników są ponadto przetwarzane przez Administratora w celu realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń czy analiza jakości świadczonych usług. W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO a dane osobowe przetwarzane są maksymalnie do czasu zgłoszenia przez Użytkownika uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych.

III. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przekazywane są:

- podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem systemów informatycznych oraz serwisów internetowych Administratora;

- dostawcom usługi hostingu;

- operatorom płatności;

- podmiotom świadczącym usługi kurierskie;

- biurom rachunkowym.

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu do Serwisu

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu ; na przykład uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Serwisu;

5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies ma on możliwość zablokowania ich umieszczenia odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, w jaki sposób jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Serwisie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. Serwer

System informatyczny, z którego korzysta Serwis, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz, łącząc się z Serwisem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia do Serwisu i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Serwisu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Serwis korzysta z oprogramowania sklepowego dostarczonego przez Shoplo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4c, NIP: 5213630420. Spółka ta nie ma bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarza ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. Cookies

Serwis wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu

umożliwienia Serwisowi rozpoznania Ciebie i dostosowania Serwisu do Twoich potrzeb. Serwis wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Serwisu (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Serwisu; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

5. personalizowania wyglądu Serwisu przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże, jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Serwis źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w II części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Serwisowi oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

V. Zmiana polityki prywatności Serwisu

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie Serwis powiadomi zarejestrowanych Użytkowników drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem http://blaskizpolski.pl/polityka- prywatnosci.

VI. Twoje prawa

Użytkownikom Serwisu w związku z przetwarzaniem dotyczących ich danych osobowych przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO

2. Prawo do poprawiania danych – podstawa prawna art. 16 RODO

3. Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO

5. Prawo do przeniesienia danych – podstawa prawna art. 20 RODO

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawa art. 21 RODO

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VII. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z prowadzonym przez Administratora przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres blaskishop@gmail.com .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl